Ծառայություն


    «ՎԱՍ» սուպերմարկետների հաճախորդներին հնարավորություն է ընձեռվում օգտվել հետևյալ հավելյալ ծառայություններից.


Բանկոմատներից գումարի

կանխիկացում, ինչպես նաև

ինտերնետ կապի, բջջային և

կոմունալ վարձերի վճարում


Arca, Master Card կամ Visa

քարտերով անկանխիկ գնումների

կատարում

 «ՎԱՍ»սուպերմարկետներում

մատուցվող ծառայությունների

վերաբերյալ առաջարկների

և բողոքների ներկայացում 

 

 
Գնումներ կատարելիս անձնական

իրերի տեղադրում պահոցներում 


Հետ